dimarts, 29 d’agost del 2017

Redescobriment i redescripció d'una somereta endèmica de Cartagena

Lluc Garcia, membre de la directiva del museu i col·laborador del departament de Ciències Naturals, ha publicat aquest estiu la redescripció d'una espècie de somereta (Isòpode terrestre) endèmica d'una petita àrea situada als voltants de la ciutat de Cartagena (Múrcia). Aquesta espècie -Pocelllio succinctus- tot i ser molt conspícua no s'havia tornat localitzat més que una vegada, fa 63 anys, des de la seva descripció publicada l'any 1885 pel danès Gustav Budde-Lund. Els primers exemplars havien estat recol·lectats a Cartagena per l'entomòleg francès Engène Simon entre 1865 i 1868. La següent cita registrada va ser la de l'observació realitzada al mateix lloc per Vandel, l'any 1954. Finalment aquesta somereta va ser fotografiada fa un parell d'anys prop de la seva localitat tipus i les fotos es van penjar a internet. Va ser així com Lluc Garcia va reconèixer aquesta espècie i sol·licità col·laboració a alguns naturalistes de la zona per intentar aconseguir algun exemplar i poder redescriure i caracteritzar bé l'espècie.  Els espècimens recol·lectats inclouen l'únic mascle conegut fins a la data.  En aquest article Lluc Garcia -que publica el treball juntament amb Antonio Robledo y Eduardo Villar Zábal, naturalistes que els van fotografiar i recol·lectar-  redescriu l'espècie a partir d'exemplars topotípics, il·lustrant per primera vegada tots els trets morfològics de caràcter diagnòstic i també el seu característic aspecte en viu per facilitar futures identificacions al camp. Al treball també s'aporten algunes dades sobre el seu hàbitat.


Una de les imatges de Porcellio succinctus que es publiquen en aquest treball
(Foto: Antonio Robledo)

Una de les làmines il·lustrant la morfologia de l'espècie que figuren al treball (Del: Lluc Garcia)


Referències:
Lluc Garcia, Antonio Robledo & Eduardo Villar Zabal, 2017. Redescubrimiento y redescripción de Porcellio succinctus Budde-Lund, 1885 (Isopoda: Oniscidea: Porcellionidae), con notas adicionales para su identificación. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.),  60: 187–194.

dilluns, 28 d’agost del 2017

Un catàleg actualitzat dels escarabats crisomèlids de Balears


El Dr. Eduard Petitpierre -soci d'honor del Museu- juntament amb el soci col·laborador i membre de la directiva de l'entitat Antoni Sacarés, han publicat a la revista Zootaxa un interessant catàleg actualitzat de la fauna de Chrysomelidae de Balears. Els escarabats crisomèlids constitueixen una de les grans famílies de l'ordre dels Coleòpters ja que fins al moment s'han descrit més de 35.000 espècies. Tant els adults com les larves són fitòfags i per tant tenen una gran importància ecològica i també econòmica. 
El treball -signat també per l'investigador J.A. Jurado-Rivera- du per títol Updated checklist of Balearic leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae), i es tracta de la primera llista verificada sobre la fauna d'aquest grup a l'arxipèlag. Els autors estableixen que la fauna de crisomèlids de Balears està formada per 118 espècies, destacant que aquesta xifra és molt inferior a les 141 espècies incloses dins l'únic catàleg que fins ara estava disponible, publicat l'any 1953. La depuració de les dades existents i la revisió de les espècies citades ha permès concloure que la diferència entre les dues llistes és encara més acusada si es té en compte que durant el període de temps que les separa s'han afegit 22 espècies a la fauna balear d'aquest grup. Els autors correlacionen el nombre d'espècies que es coneixen a cada una de les Illes Balears amb la seva superfície comparant els resultats amb els d'altres illes de la Mediterrània occidental. Es conclou també que ara per ara es coneixen sols 4 espècies de crisomèlids endèmiques de Balears: Cryptocephalus majoricensis,   Cryptocephalus tramuntanaeCyrtonus majoricensis i Timarcha balearica. També es citen per primera vegada a les Illes algunes espècies exòtiques pertanyents a aquesta família.

Enhorabona als autors! 

Referències:
Petitpierre, E. Sacarés, A. & Jurado-Rivera, J.A. 2017. Updated checklist of Balearic leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae). Zootaxa, 4272 (2): 151-177

diumenge, 27 d’agost del 2017

Una interessant article sobre algues invasores amb participació del Museu

Els doctors Samuel Pinya Fernández i Guillem Mateu Vicens, col·laboradors actius del Museu i membres de la seva Junta Directiva acaben de publicar un interessant article relacionat amb les algues invasores a la Mediterrània. El treball, titulat, Oxidative stress response in the seagrass Posidonia oceanica and the seaweed Dasycladus vermicularis associated to the invasive tropical green seaweed Halimeda incrassata, va ser publicat a Science of Total Environment, juntamement amb altres autors, vinculats a la Universitat de les Illes Balears -on treballen els nostres col·laboradors- .

L'estudi tracta sobre l'espècie invasora Halimeda incrassata (J Ellis) JV Lamoroux, una alga tropical recentment arribada a les aigües de Mallorca. L'objectiu del treball era avaluar l'efecte d'una possible competència entre aquesta invasora, la fanerògama marina Posidonia oceanica i l'alga Dasycladus vermicularis. Els resultats obtinguts permeten concloure que les praderies autòctones de P. oceanica semblen no veure's afectades per l'alga exòtica tot i que aquesta sí que pot ser una espècie competidora per a  D. vermicularis.

Enhorabona a tots dos per aquest treball que posa el nom del museu en la primera línia de la recerca científica internacional en els aspectes més innovadors de la Història Natural.Referències: A Sureda, S Tejada, X Capó, C Melià, P Ferriol, S Pinya, G Mateu-Vicens, 2017.
Oxidative stress response in the seagrass Posidonia oceanica and the seaweed Dasycladus vermicularis associated to the invasive tropical green seaweed Halimeda incrassata. Science of The Total Environment, 601: 918-925