dijous, 1 de desembre del 2022

Participació del Museu a les VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

 La passada setmana es va celebrar a Palma l'octava edició de les Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears (JMAIB), un esdeveniment de caràcter científic organitzat de forma periòdica per la Societat d'Història Natural de les Balears.

Des dels seus inicis, les JMAIB sempre han tingut com a objectiu principal la difusió de la recerca en matèria de Medi Ambient en sentit ampli que es du a terme a les Balears, o sobre les Balears, abraçant des de les disciplines més clàssiques de les Ciències Naturals (Geologia, Paleontologia, Botànica. Zoologia, Història de la Ciència, etc.) a les perspectives més modernes de l'Ecologia, de l'Oceanografia o del Patrimoni Natural, entre d'altres. 

Membres i col·laboradors del Museu Balear de Ciències Naturals han participat habitualment en les diferents edicions d'aquestes Jornades, que es van iniciar a principis dels anys 80 del passat segle.

Seguint aquesta tradició, en aquesta edició de les JMA hi ha pres part el conservador del nostre Museu, Rafel Matamales Andreu, per tal d'explicar a la comunitat científica balear alguns aspectes de la seva recerca en el camp de la paleontologia, emmarcada dins el procés investigador de la seva Tesi Doctoral.

Alguns dels treballs presentats per Rafel Matamales en aquesta nova edició de les Jornades, han estat publicats a revistes científiques indexades o bé estan en procés de publicació. Matamales ha participat en qualitat de conservador del Museu Balear de Ciències Naturals i d'investigador de l'Institut Català de Paleontologia.


Rafel Matamales durant una de les seves intervencions a les VIII JMAIB, organitzades a Palma per la Societat d'Història Natural de les Illes Balears

En total ha presentat, com a autor únic, tres comunicacions, que són les següents:

Mol·luscs, notosaures i ictiosaures: registre fòssil del Triàsic marí de Mallorca

Rèptils i primers mosquits: registre fòssil del Triàsic continental de Mallorca 

i, - Rèptils i avantpassats dels mamífers: registre fòssil del Permià de Mallorca

En la primera d'aquestes comunicacions el Conservador resumeix alguns dels resultats dels seus estudis (amb altres col·laboradors) sobre la fauna del Triàsic marí de Mallorca que, tot i que haver estat estudiada des d'antic, els nous estudis permetran ara aclarir diversos aspectes d'índole taxonòmica, paleobiogeogràfica, biostratigràfica, tafonòmica i paleoambiental i, segons l'autor, "valorar les afinitats de les faunes de Mallorca amb les de les conques centreeuropea, alpina, o altres de la península Ibèrica".

En la segona comunicació, Matamales exposà alguns dels resultats més interessants dels seus estudis en el Triàsic continental illenc, on s'ha localitzat una elevada diversitat de fòssils que inclou abundants restes de plantes, invertebrats i vertebrats, alguns d'ells de gran rellevància però encara en procés de publicació.

Finalment Rafel Matamales exposà en la seva tercera comunicació alguns dels aspectes més novedosos de la seva recerca sobre fòssils de rèptils i avantpassats de mamífers localitzats al Permià mallorquí. Un treball que ha proporcionat un valuós material que, segons el seu investigador principal "el seu estudi continuat en el futur segurament permetrà d’aportar moltes noves dades de com eren els ecosistemes de la Terra abans de l’extinció massiva més greu que hi ha haguda mai".

La nostra enhorabona a Rafel Matamales per aquestes aportacions que donen una gran visibilitat i rellevància a l'activitat científica del nostre estimat Museu.