dissabte, 20 de novembre del 2021

Nova publicació sobre crustacis terrestres (Isòpodes) ibèrics

Un nou treball de zoologia faunística, en aquest cas signat per Lluc Garcia i Daniel Rojas, ha vist la llum aquesta setmana a la Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Es tracta d'una nova aportació del Museu a la fauna d'Isòpodes terrestres (Crustacis) ibèrics. En aquesta ocasió se citen, il·lustren i comenten -baix el punt de vista taxonòmic o nomenclatural- algunes espècies rares o molt escassament assenyalades d'isòpodes terrestres, algunes d'elles esmentades per primera vegada a la fauna d'Andalusia.Una de les il·lustracions publicades en aquest treball de la Sociedad gaditana de Historia Natural.


Els autors assenyalen que, tot i la seva riquesa deguda a la gran diversitat d'hàbitats i a la seva proximitat al continent africà, la fauna d'Isòpodes terrestres d'Andalusia presenta encara importants llacunes. A més de les espècies endèmiques de la regió, la seva fauna compta amb molts endemismes ibèrics i espècies ibero-africanes, moltes d'elles poc conegudes o encara no descobertes. Aquest treball s'emmarca dins del projecte d'estudi de la fauna ibèrica d'isòpodes terrestres que des de fa anys desenvolupa Lluc Garcia com a investigador independent vinculat al Museu i també com a col·laborador del Grup d'Ecologia Interdisciplinària de la UIB.

Referència: Garcia, L. & D. Rojas. 2021. Isópodos terrestres (Crustacea: Oniscidea) de Andalucía. Nuevas citas y especies interesantes. Rev. Soc. Gad. Hist. Nat., 15: 47-52.

dijous, 11 de novembre del 2021

Participació a les XVI Jornades d'Estudis Locals de Sóller i Fornalutx

Els passats dies 5 i 6 de novembre van tenir lloc a Fornalutx (Mallorca), les XVI Jornades d'Estudis Locals de Sóller i Fornalutx que van comptar amb la participació de Guillem Mateu i Lluc Garcia. Aquestes Jornades estaven dedicades al geòleg, micropaleontòleg i naturalista Guillem Colom (1900-1993).
Guillem Mateu va pronunciar la ponència inaugural de les Jornades amb la conferència titulada "Una de les principals contribucions científiques de D. Guillem Colom Casasnovas". El Dr. Mateu va centrar la seva conferència en un dels treballs de Colom que al llarg de la seva carrera va tenir més rellevància en l’àmbit internacional dins el camp de la micropaleontologia, disciplina en la qual va ser pioner a Espanya. Mateu recordà que Guillem Colom va destacar en el descobriment i descripció de noves espècies de protozous marins, fòssils i actuals, especialment foraminífers i calpionèl·lids. La ponència es va centrar especialment en els treballs de Colom en aquest darrer grup, per les aportacions que va fer en l'ús d'aquests organismes per a la datació de roques sedimentàries.


Un moment de la presentació de Guillem Mateu sobre els estudis i descobriments de Colom sobre els Calpionèl·lids. Modera Carol Constantino.

Per altra banda Lluc Garcia presentà una ponència sobre un treball de Colom poc conegut sobre la composició mineralògica i micropaleontològica de les pluges de fang. Es tracta d'un treball que Garcia va voler posar com a exemple de la forma de treballar de Colom, la seva capacitat d'observació, coneixements interdisciplinaris i habilitats en l'estudi microscòpic i microgràfic de les mostres. La xerrada es va basar en l'anàlisi del manuscrit original, dibuixos i  notes, en bona part inèdites, que Colom preparà quan va fer aquest treball, publicat l'any 1948 a la Revista de Geofísica.


Algunes de les notes inèdites i dibuixos de G. Colom que formen part del treball que es va analitzar a les Jornades. A d'alta la dreta, la camera lucida tipus Abbe que Colom utilitzà per dibuixar al microscopi durant tota la seva carrera (Col·lecció Lluc Garcia).

Un any més les ciències naturals i el nostre Museu han estat presents en aquestes Jornades organitzades pel Grup de Recerca i Estudis Sollerics (GRES).

Ambdues ponències seran publicades en forma d'article a volum que el  GRES publicarà el 2022.