dilluns, 22 de gener del 2018

El Museu organitza la I Trobada d'Entomologia Balear

Foto: Adrià Miralles
El Museu Balear de Ciències Naturals (MBCN) ha organitzat a Sóller el dia 14 d'abril de 2018 la“I Jornada d’Entomologia Balear”, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sóller i el grup de recerca d’Ecologia Interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears (projecte BioBal).
 

Justificació
L’entomologia (entesa en sentit ampli, és a dir referida a l’estudi no sols dels insectes sinó de tots els grups d’artròpodes) ha estat en general una ciència poc cultivada a les Balears. Això no obstant al llarg del segle XX hi ha hagut entomòlegs, tant forans com
illencs, que s’han ocupat de diversos grups ja sigui de forma professional o com amateurs. Pioners de l’entomologia balear foren Jordà, Cardona, Moragues, Palau, Colom, Comte, entre d’altres. La instauració en els anys 70 de la Universitat de les Illes Balears i dels estudis de Biologia suposà una oportunitat per formar-se
acadèmicament també en aquest camp i, al llarg de la seva existència, ha comptatamb professionals que han realitzat importants aportacions a la faunística, la genètica,la taxonomia, o l’ecologia de diferents grups d’artròpodes. Científics i naturalistes
també han estat vinculats a la Societat d’Història Natural de les Balears, al Centre Oceanogràfic de Balears, a la Universitat de les Illes Balears o al Museu Balear de Ciències Naturals, entre d’altres institucions acadèmiques, departaments governamentals i  associacions privades.
En els darrers anys han cobrat especial importància els estudis entomològics aplicats a la lluita contra les plagues forestals o agràries, a la sanitat animal i humana i sobre la introducció d’espècies exòtiques, per posar sols alguns dels exemples més importants.
També ha crescut a les Illes Balears l’interès social envers l’entomologia, potenciada especialment per les facilitats d’observació, captura fotogràfica i accés a la informació
que han possibilitat la tecnologia digital, internet i les xarxes socials. I, en general, també ha millorat molt la sensibilitat i la conscienciació ambiental dels illencs.
Això no obstant, tot aquest creixent interès envers els artròpodes es troba molt disgregat a les nostres Illes fins el punt que no existeix ni tant sols un directori de persones, professionals o no, dedicades als artròpodes en qualsevol de les vessants citades més amunt. La informació sobre la fauna d’artròpodes de les Illes Balears es troba també disgregada i és incompleta, amb importants llacunes sobre alguns grups.
Ni tant sols totes les persones que compartim el mateix interès estam en contacte o disposem de mecanismes per establir projectes en comú o intercanviar informació.
Tampoc no existeix un catàleg o base de dades que replegui tots recursos disponibles: col·leccions, material, bibliografia, etc.. Per això des del Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller s’ha considerat necessari donar una primera passa i organitzar aquesta primera Jornada d’Entomologia Balear, a la qual serieu tots  benvinguts.
 

Us esperam a tots.

Objectius de la I Jornada d’Entomologia Balear
El comitè organitzador s'ha proposat que aquesta “I Jornada  d’Entomologia Balear” quedi oberta a qualsevol tipus d’aportació, sempre que estigui relacionada amb els insectes o altres grups d’artròpodes. Si aquest objectiu s’assoleix, la trobada podria tenir continuïtat i fins i tot convertir-se en el futur el un congrés o simposi periòdic. No obstant això per a aquesta primera edició ens hem marcat els següents objectius:
 

1. Crear d’un directori balear d’entomòlegs: especialistes en diferents grups, aficionats, fotògrafs, professionals de l’entomologia pura i aplicada, etc., i estudiar les possibilitats d’articular-lo a través d’un espai web o xarxa social, al marge dels que ja puguin existir.
 

2. Proposar la creació d’un catàleg de recursos entomològics a les Illes Balears: bases de dades, planes web, imatges,  col·leccions  entomològiques accessibles, etc.
 

3. Proposar la creació de grups de treball per a la realització d’una base de dades de la biodiversitat entomològica balear.
 

4. Intercanviar experiències i donar a conèixer els camps de treball, interessos o àrees de recerca al voltant de l’entomologia.
 

5. Debatre la possibilitat de redactar i fer públic un manifest per cridar l’atenció sobre la necessitat de conèixer i cuidar millor en nostre patrimoni entomològic.
 

Comitè Organitzador
· President: Lluc Garcia Socias. Museu Balear de Ciències Naturals
· Vicepresident: Samuel Pinya Fernández, Universitat de les Illes Balears i Museu Balear de Ciències Naturals.
· Secretari: Guillem Mateu Vicens, Universitat de les Illes Balears i Museu Balear de Ciències Naturals.
· Vocal: Carolina Constantino de la Peña, Museu Balear de  Ciències Naturals
· Vocal: Antoni Sacarés Mas, Museu Balear de Ciències Naturals
· Joan Arbona Mas, Museu Balear de Ciències Naturals.
 

Comitè Científic
· Dr. Eduard Petitpierre Vall, Universitat de les Illes Balears.
· Dr. Samuel Pinya Fernández, Universitat de les Illes Balears i Museu Balear de Ciències Naturals.
· Antoni Sacarés Mas, Museu Balear de Ciències Naturals.
· Dr. José Antonio Jurado Rivera, Universitat de les Illes Balears
· Dra. Maria del Mar Leza Salord, Universitat de les Illes Balears
· Dr. Guillem Xavier Pons Buades, Societat d'Història Natural de Balears.
· Lluc Garcia Socias, Museu Balear de Ciències Naturals.


Programa de la Jornada
La I Jornada d’Entomologia Balear es celebrarà al Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller (carretera Palma-Port de Sóller km 30. 07100. Sóller), el dissabte dia 14 d'Abril. Depenent del nombre de participants, les sessions es podrien dur a terme o bé al mateix museu o bé a un lloc alternatiu a un màxim de 10 minuts a peu de
les instal·lacions. En tot cas bona part del programa es realitzarà al mateix museu. L'horari serà aproximadament el següent:
 

· 9 h. Recepció i benvinguda als participants.
· De 9:30 a 11:30. Comunicacions orals
· 11:30 a 12. Berenar
· 12 a 12.30. Ponència
· 12:30 a 14:15. Comunicacions orals
· 14:30 a 15.30. Dinar bufet, al mateix museu
· 15:45 a 18:15 h. Sessió de debat sobre els objectius i grups de treball
· 18:15 a 19 h. Cafè de comiat.
 

Comunicacions
Es podran presentar comunicacions orals sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'entomologia balear (insectes o artròpodes no insectes): projectes, treballs en curs, novetats entomològiques, fotografia, tècniques, recerca, divulgació, etc. Les comunicacions estaran moderades i tendran un temps màxim d'exposició de 10 minuts més 5 minuts de preguntes. El títol i un breu resum dels temes que es vulguin presentar s'han d'enviar conjuntament amb la butlleta d'inscripció. Les imatges o documents a projectar, si és el cas, s'hauran de dur amb un llapis de memòria i lliurarse als organitzadors abans de l'inici de les sessions de matí o capvespre.
 

Inscripció
S'ha d'enviar per correu electrònic a l’adreça  museubcn@gmail.com amb les següents dades:
- Nom i llinatges
-Institució (Si és el el cas. No cal estar vinculat a cap institució per participar)
-Especialitat o interès en relació a l'entomologia.
-Telèfon
-Correu electrònic
-En cas de presentar comunicació: títol i breu resum.
 

Preu d’inscripció
Els participants abonaran la quantitat de 20 euros a excepció dels estudiants i socis del Museu que pagaran 10 euros. Aquesta quota inclourà el dinar-bufet que se servirà al museu durant la trobada. El pagament es farà mitjançant transferència bancària al següent número de compte: ES23 0487 2046 11 2000005022, indicant nom, primer llinatge i Trobada Entomologia.
 

La data límit d’inscripció serà el dia 31 de març de 2018, inclòs. Posteriorment a aquesta data encara seria possible la inscripció, prèvia consulta directa al Museu (personalment o via telefon o e-mail) sempre que les inscripcions anteriors no hagin superat el nombre màxim que preveu la organització.