diumenge, 15 de juliol del 2018

Noves aportacions del Museu a la fauna d'artròpodes Iberobalears

En els darrers mesos membres del museu han fet algunes petites contribucions al coneixement d'artròpodes de la Península Ibèrica i Balears. Les reflectim aquí perquè quedi constància d'algunes de les línies d'investigació naturalista que es desenvolupen a través de la secció d'entomologia, carcinologia i bioespeleologia del Museu.

A finals del desembre del 2017 el Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa va publicar la primera cita a Balears del coleòpter xilòfag Plagionotus arcuatus. Els autors Joan Díaz Calafat, Samuel Pinya i Lluc Garcia  documenten per primera vegada aquesta espècie (un cerambícid) gràcies a uns exemplars recol·lectats a Sóller i fets arribar al museu per a la seva identificació. Els exemplñars han quedat dipositats a la col·lecció del Museu.

En aquesta nota es documenta a més per primera vegada una nova via d'entrada d'una espècie exòtica: la llenya per cremar que es ven a determinades grans superfícies comercials. L'article es pot consultar en aquest enllaç
https://www.researchgate.net/publication/321488999_First_record_of_Plagionotus_arcuatus_Linnaeus_1758_Coleoptera_Cerambycidae_in_the_Balearic_Islands [accessed Jul 15 2018].Per altra banda la revista periòdica Monografías Bioespeleológicas, publicada pel Grupo Espeleológico de Villacarrillo (GEV) de Jaén, va publicar en el seu darrer número (desembre 2017) un treballet signat per Lluc Garcia (MBCN) i Toni Pérez Fernández (GEV) sobre una interessant espècie d'Isòpode Terrestre -Eluma caelata- recol·lectada a una cavitat subterrània de Jaén redescoberta pel grup GEV. Es tracta d'una cavitat que figurava en la bibliografia bioespeleològica històrica d'Andalusia però que des de feia més de mig segle no havia estat localitzada. Eluma caelata és una espècie poc citada al medi subterrani. En aquesta nota els autors citen també l'espècie per primera vegada a altres cavitats andaluses, en base a material recol·lectat tant pel GEV com per altres col·laboradors i estudiat al Museu per Lluc Garcia.

L'article es pot consultar a aquest enllaç
https://www.researchgate.net/publication/322138391_Eluma_caelata_Miers_1877_un_isopodo_terrestre_CrustaceaOniscidea_Armadillidiidaerecolectado_en_las_cuevas_de_Navilla_de_Fuente_Acero_Cazorla_Jaen_y_sus_registros_en_el_medio_subterraneo_andaluz
El cranc blau (Callinectes sapidus) una nova espècie exòtica a Balerars identificada al Museu


Lluc Garcia i Samuel Pinya, col·laboradors científics i membres de la Junta del museu, són coautors d'un article publicat el mes de juny a la revista Bioinvasions Records. Es tracta de la primera cita a Balears del cranc blau (Callinectes sapidus) una espècie atlàntica de gran mida introduïda a la Mar Mediterrània amb finalitats comercials a principis del segle XX que ha esdevingut invasora. Aquesta és la primera vegada que es localitza en un territori insular de la Mediterrània occidental. La troballa va ser realitzada el passat estiu per part de personal del COFIB. Els exemplars van ser identificats al Museu per Lluc Garcia (MBCN) i posteriorment juntament amb Samuel Pinya (Interdisciplinary Ecology Group i MBCN)es va fer un estudi morfològic per confirmar la identificació i publicar la cita. El treball, titulat "The first recorded occurrences of the invasive crab Callinectes sapidus Rathbun, 1896 (Crustacea: Decapoda: Portunidae) in coastal lagoons of the Balearic Islands (Spain)" també va ser signat pels seus primers recol·lectors i personal del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca i del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. Una vegada més el nostre museu ha jugat un paper important en el coneixement de la biodiversitat.

El treball complet es pot consultar on-line i descarregar a l'enllaç:https://doi.org/10.3391/bir.2018.7.2.12

Nova aportació internacional sobre foraminífers amb participació de Guillem Mateu i Samuel Pinya


Els dos col·laboradors i membres de la junta del Museu, Guillem Mateu i Samuel Pinya, han participat el passat mes de juny en el congrés internacional Forams 2018, celebrat a Edimburg (Escòcia) i que ha reunit experts de tot el món en aquests protozous marins. Aquest Congrés estava en bona mesura enfocat en el paper que aquests microorganismes juguen en els ecosistemes d'un món tant canviant com l'actual i les importants conclusions que es poden extreure del seu estudi científic baix el màxim possible de perspectives.

En concret els membres del Museu -que en aquesta important trobada reflectiren la seva vinculació a la nostra petita institució- presentaren un treball resultat de les investigacions dutes a termes a  la UIB as través de la Càtedra 'Guillem Colom' i el grup d'Ecologia Interdisciplinària (dirigides respectivament pels Drs. Guillem Mateu i Salmuel Pinya) durant els darrers anys, i també en col·laboració amb el Museu Balear de Ciències Naturals i altres entitats científiques com el Departament de Genètica i Evolució de la Universitat de Ginebra (Suissa) i el College of Marine Science de la Universitat del Sud de Florida, als Estats Units.

L'aportació -signada per Guillem Mateu; Maria Holzmann; M. Victòria Nadal, Anna Khokhlova, Pere Ferriol, Samuel Pinya, Antoni Sureda, Silvia Tejada, Beatriz Alvira i Pamela Hallock- comunica la primera cita a la Mar Mediterrània d'un foraminífer d'origen exòtic pertanyent a gènere Parasorites (Parasorites orbitolidoides), una espècie epífita simbiont de determinades algues . Els investigadors van estudiar utilitzant tècniques d'estudi de l'ADN, si els exemplars trobats en diferents sediments de Mallorca associats a algues podrien haver estat introduïts, com es sospitava, juntament amb l'alga exòtica invasora Halimeda incrassata, localitzada per primera vegada al mar Balear l'any 2011 i procedent del Caribe. Els resultats de l'estudi descarten aquesta possibilitat ja que l'anàlisi genètic de foraminífers vius recol·lectats van demostrar que el seu ADN es correspon al 100% amb exemplars procedents de l'illa de Guam, al Pacífic Occidental. A més closques de Parasorites han estat localitzades també pels investigadors en els sediments associats a algues autòctones però no a la invasora. També s'han trobat en el contingut estomacal de sorells-dèntols (Pseudocaranx dentex) un peix que també viu a la majoria d'oceans temperats i càlids del món. Els investigadors conclouen que, contràriament a la hipòtesi de que l'alga invasora Halimeda incrassata podia haver estat el vector d'introducció del foraminífer exòtic a la Mediterrània, aquesta introducció ha de ser deguda a altres mecanismes d'expansió.

Enhorabona als autors!