diumenge, 5 de desembre del 2021

Ha mort Guillem Mas Gornals, doctor en Geografia, paleontòleg i actiu col·laborador del Museu


Dr. Guillem Mas Gornals (Foto: UIB)

 Aquest dissabte, dia 4 de desembre, ens ha sorprès i entristit molt la prematura pèrdua del nostre soci i col·laborador Dr. Guillem Mas Gornals, a 58 anys. Membre veterà de l'Associació Museu Balear de Ciències Naturals i col·laborador del Museu, Guillem Mas era un naturalista apassionat que, molts anys després d'haver finalitzat els seus estudis a la Universitat de les Illes Balears, va culminar el 2015 la seva tesi doctoral vocacional abordant des del punt de vista geològic un dels episodis més interessants de la història de la mar Mediterrània. Guillem Mas assistia regularment a les trobades de socis del Museu i quan l'associació celebrava la seva assemblea general solia acudir amb tota la seva família des del seu poble natal de Campos i passava uns dies a Sóller per gaudir de la natura i mantenir animades converses amb altres membres sobre allò que més l'apassionava: els fòssils i la geologia de Mallorca. El 2015, va llegir la seva tesi que porta per títol "The stratigraphic record of the late Messinian and Pliocene on the island of Mallorca. Relations with the Mediterranean Salinity Crisis / El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions amb la Crisi de Salinitat de la Mediterrània", obtenint la qualificació d'Excel·lent cum Laude.

 Al seu perfil de Researchgate el Dr. Mas definia la seva línia d'investigació naturalista -que realitzava gratia et amore compaginant-la amb la seva professió de funcionari de carrera de la Comunitat Autònoma- com "principalment basada en l'estratigrafia del Neògen i el registre de la crisi de salinitat de Messinià, així com en la paleoictiologia, paleoicnologia, etnopaleontologia, geomaterials i geopatrimoni". Es manifestava "preocupat per la difusió del coneixement de la geologia" i es definia com "impulsor de trobades informals i de la Societat Geocientífica de les Illes Balears, que té com a objectiu principal el coneixement i la difusió de les geociències i el patrimoni geològic a les Illes Balears". Va ser efectivament un dels impulsors de la societat GeoIlles dedicada a la difusió dels valors geològics i paleontològics de l'arxipèlag. La seva producció científica, tot i haver-la iniciat tardanament, inclou més de 72 títols, dels quals una quarantena són articles d'investigació. La seva pèrdua deixa un gran buit dins la comunitat naturalista de la nostra terra i el Museu ha perdut un bon amic. Descansi en pau.

Alguns dels darrers treballs publicats pel Dr. Guillem Mas:

Nou aflorament de l’erosió fini-Messiniana i del Plioquaternari a la conca sedimentària de Campos (Mallorca, illes Balears) (amb Ll. Moragues)

Hidrogeologia campanera. Aproximació al coneixement de les aigües subterrànies de Campos (amb A. Baron)

The Messinian Salinity Crisis in Mallorca: New insights for a Western Mediterranean stratigraphic scenario (amb J. Fornós)

Un “Bon Jesús” fòssil (Aetomylaeus meridionalis Gervais, 1852) del Pliocè de Llubí (amb Damià Perelló)

Marine continental deposits at onset of the MSC in the Balearic Islands (Western Mediterranean) (amb A. Maillard i C. Lézin)

Proposal of places of geological interest of the scree of Serra de Tramuntana and Serres de Llevant (Mallorca, Balearic Islands) (amb F.X. Roig, J.A. Martín i B Gelabert)

The geographic, geomorphological and geological environment of the Coves del Drac (Manacor, Mallorca) / L'entorn geogràfic, geomorfològic i geològic de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca) (amb J. Fornós i L. Gómez-Pujol)

The last whale of the Messinian. First record of a Mysticete cetacean from the Mediterranean Messinian salinity crisis (amb M. Bisconti, E. Torres-Roig i J. Sacarés)