dimecres, 28 d’octubre de 2015

Noves publicacions del nostre col·laborador Guillem Mas

El darrer volum publicat del Bolletí de la Societat d'Història Natural de Balears (Vol 56) ha publicat dos treballs del nostre col·laborador de la secció de Geologia i paleontologia, Guillem Mas Gornals.
En un d'aquests treballs, titulat “Definició i caracterització de la Formació ses Olles (Lago Mare, Messinià terminal) a l’Illa de Mallorca” l'autor defineix, caracteritza i descriu una nova unitat estratigràfica formal denominada Formació ses Olles integrada per lutites, margues i margues arenoses amb fauna salobre i/o d’aigua dolça. Aquestes contenen restes de plantes caràcies, abundant fauna de mol·luscs caracteritzada per la presència de bivalves Lymnocardiinae i Dreissenidae d’origen paratethià i gasteròpodes d’aigua dolça-salobre i pulmonats, així com una abundant però poc diversificada fauna d’ostràcodes d’afinitat paratethyana, propis d’aigües oligo-mesohalines poc profundes. La seva posició estratigràfica, entre la deposició del Complex Carbonàtic Terminal i l’inici del Pliocè, així com el seu contingut paleontològic permeten situar aquesta formació en una edat Messinià superior. La situació i les condicions paleoambientals observades permeten igualment a l'autor del treball “correlacionar aquests depòsits amb l’episodi Lago Mare que va tenir lloc a la Mediterrània al final de la Crisi de Salinitat Messiniana just abans de la reinundació marina de principis del Pliocè”.
Una plana i figura d'aquest interessant treball.
 D'altra banda el mateix volum del BSHN publica un segon treball del mateix autor adscrit al nostre Museu, aquest cop en col·laboració amb Joan J. Fornós, Francesc Gràcia i Damià Vicens. Es tracta de l'article científic titulat “Estratigrafia d’es Dolç (Colònia de Sant Jordi, Mallorca)” en el que es descriu a seqüència estratigràfica de transició Plio-quaternària en el sector sud-oriental de la conca de Campos, que ha pogut ser observada mitjançant recerca espeleoògica utuilitzant tècniques d'espeleobusseig. 
Plana d'aquest segon treball publicat.

Enhorabona a tots els autors i en especial al nostre col·laborador.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada