diumenge, 24 d’octubre del 2021

Un Isòpode terrestre no autòcton detectat per primera vegada a la Península ibèrica

 La detecció precoç d'espècies introduïdes en un determinat territori o ecosistema és de vital importància per disposar de dades que permetin controlar el seu potencial com a espècies invasores. Recentment (octubre, 2021) el nostre Museu ha participat activament en la identificació i primera cita a la península Ibèrica d'una espècie d'Isòpode terrestre (popularment somereta del Bon Jesús) que és al·lòctona a aquesta fauna. Es tracta de Armadillidium cf. arcangelii, molt semblant a altres espècies comunes que viuen a la regió Mediterrània, però que és endèmica de la fauna italiana.

Exemplars mascle i femella d'Armadillidium cf. arcangelii, localitzats a la Minas de Ambroz (Madrid) (agafat de Garcia & Cabanillas, 2021).

La localització d'aquests primers exemplars s'emmarca dins un estudi faunístic més ampli d'una zona degradada de la ciutat de Madrid que ara es vol recuperar ecològicament gràcies a una iniciativa ciutadana. Els resultats d'aquest estudi, s'estan publicant en diversos treballs i notes científiques dedicats als diferents grups animals i vegetals inventariats en aquesta zona, que ha resultat tenir una biodiversitat molt rica i sorprenent. En el cas dels Isòpodes terrestres, l'estudi ha anat a càrrec de Lluc Garcia, per part del Museu de Ciències Naturals de Sóller, i David Cabanillas, de l'Associació Fotografía y Biodiversidad de Madrid. L'estudi porta per títol "Los isópodos terrestres (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) del entorno de las Lagunas de Ambroz: una zona urbana en proceso de renaturalización en el municipio de Madrid (España), i ha estat publicat al Boletín de la Asociación Española de Entomología (Boln. Asoc. esp. Ent., 45 (3-4): 161-175/ONLINE).

En aquest article els autors citen i comenten un total d'onze espècies de someretes en aquesta zona, després d'haver estudiat un total de 433 exemplars, recol·lectats entre 2020 i 2021. Algunes d'aquestes espècies s'han assenyalat per primera vegada a la regió central ibèrica.

Pel que fa a Armadillidium cf. arcangelii, ha estat localitzada en els darrers anys a diferents punts de la part més occidental d'Europa, especialment dins hivernacles del Regne Unit, a França, a Portugal i ara també a Espanya, on probablement compareixerà a molts altres punts, ja que sembla que s'està estenent ràpidament, probablement a causa d’activitats humanes relacionades amb la jardineria o l'agricultura. 

Es tracta per tant d'una nova aportació del Museu al coneixement de la fauna ibèrica d'Isòpodes terrestres, i també mèrit del Grup d'Ecologia Interdisciplinària de la UIB, del qual també Lluc Garcia és col·laborador.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada